This is The Photo Blog of Petar Krusev
Това е Фото блогът на Петър Крусев

Here you can look at my photos,
black and white and other experiments.
At the same time you will have the opportunity
to retrace the progress.
I have made in the last few years
and take a closer look not only at
my previous but also at my current works.

ЗА МЕН

Роден съм на 04.08.1974 година.
Завършил съм живопис при професор Александър Терзиев
във Великотърновския университет
"Св. Св. Кирил и Методий"
От 1999 г. съм Магистър по живопис.
Живея в гр. Горна Оряховица.
Художествен редактор на изд. "Слово"
с над 200 корици за книги на български и чуждестранни автори.
Работи в областа на живописта и графичния дизайн.
Дизайнер във студио "Севън".
Член на сдружение "Гоарт".
Творбите на автора са притежание на частни колекции
в България, Германия, Швейцария, Италия, САЩ.
Участия в изложби:
1999г. - Участие в есения салон на Великотърновските художници.
2000г. - Самостоятелна изложба в Горна Оряховица
2002г. - Участие в изложбата на Младите Художници във В.Търново
2003г. - Представяне на илюстрации към книги във Воения клуб - София
2004г. - Участие в обща изложба във В. Търново
2006г. - Участие в Новогодишната изложба на художниците от Г. Оряховица.
2007г. - Участие в пленера "Живописатира"
Участие в есения салон и учредяването на сдружението на
Горнооряховските художници "Гоарт"
2008г. - Участие в Пролетния салон на изкусвата в Г.Оряховица
2009г. - 20 март галерия "Спектър" В.Търново - изложба GOart
26 - 30 май национален пленер "Живописатира" 10 години

ABOUT ME

I was born on 04.08.1974.
In 1999 I graduated from “St. Cyril And St. Methodius”
university in Veliko Tarnovo where I have been
taught to paint by Professor Alexander Terziev.
I live in Gorna Oryahovitsa and work
as an editor for publishing house “Slovo”.
I have drawn more than 200 book covers
for Bulgarian and foreign authors.
I am also a designer in studio “Seven”
and a member of “Go art” organization.
Some of my works are a part of private collections
in Bulgaria, Germany, Switzerland and the USA.
Participation in exhibitions:
1999 – The Autumn Exhibition of the Artists in Veliko Tarnovo
2000 – One-man show in Gorna Oryahovitsa
2002 – The Exhibition of Young Artists in Veliko Tarnovo
2003 – Presenting book illustrations in the Military Club in the city of Sofia
2004 – Exhibition in Veliko Tarnovo
2006 – The New Year’s Exhibition of The Artists in Gorna Oryahovitsa
2007 – The Exhibition “Life and Satire”
2008 - Spring salon of the FineArt - Gorna Oriahovitsa
2009 - 20 march The Exebition GOart in Gallery Spectur in Veliko Turnovo
26-30 may national sessions "Jivopisatira" 10years in G. Oriahovitsa

For contact:

.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове